Merchandising – vad ehandlare bör lära sig från retail.

En framgångsrik butiksägare vet vikten av att skylta om i sin butik. Inte bara skyltfönstret – som nästan veckovis bör byggas om för att dra in trafik in till butiken – utan också att bygga om och flytta sortimentet i butiken. Inom ehandeln läggs det mycket energi på att dra besökare till ehandeln, ”acquisition”, men när besökaren eller kunden väl är inne i butiken så blir det lätt samma gamla sortiment och struktur. En del har senast tillagda produkter i en egen kategori eller på startsidan, men i övrigt görs lite.

De framgångsrika ehandlare som förstått detta har s.k. visual merchandisers som jobbar med att ”skylta om” i ehandeln. Nyckeltalet på denna förändringstakt kallas ”SAI” – Site Activity Index och är ett mätetal som säger hur ofta en site förändras.
Ändringarna kan bestå i Content-uppdateringar, nya produkter, nya kategorier, i stort sett det mesta. Både det visuella och texter mäts, så det räcker inte att en rubrik har bytts ut. 

1. Det påverkar försäljningen – konverteringsgraden (CR) går upp (precis som i den fysiska butiken),

2. Det har positiv effekt på ditt organiska sök – Google älskar nytt och uppdaterat innehåll.

3. Det har en positiv effekt på din tillväxt, man kan se ett tydligt att ehandel med stor tillväxt har också ett högt SAI-tal* (källa siteactivityindex.com). 

Snitt tillväxt / Sai

Kategoriledare inom ehandel vs de med låg tillväxt och SAI *källa siteactivityindex.com

SAI mäts i procent, så ett SAI på 50% innebär att en site har ändrat hälften av sitt innehåll. Detta mäts över ett tidsspann på 2 dagar. I extremerna finns 0% (ingen förändring har skett) och 100% (hela sidan har förändrats). Det genomsnittliga SAI är 20% för de sidor som indexeras idag. Det betyder alltså att hemsidor i snitt ändrar 1/5 av innehållet varje dag.

Så, hur jobbar ni med uppdatering och förändring av content i ehandeln? Att konstant vara kreativ på beställning och behöva skapa nytt innehåll löpande är inte enkelt. Kontakta oss så kan vi berätta om hur vi jobbar med schemaläggningsverktyget för content i Adobe Magento 2 för att driva försäljning och kundupplevelse genom föränderligt innehåll.